Koła zainteresowań

Szkolne Koło Turystyczne "KOCZOWNICY"
POWITANIE JESIENI W CZERNIEJEWIEJESIEŃ NA ZIEMI GNIEŹNIEŃSKIEJ


RAJD INTEGRACYJNY 


WYCIECZKA DO KATEDRY - PODZIEMIA


RAJD NIEPODLEGŁOŚCI


RAJD POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz