O szkole

Dyrekcja


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie
kontakt:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
im. Janusza Kusocińskiego
62-200 Gniezno ul. Powstańców Wlkp. 16
tel. 061 424-57-11,
e-mail: sekretariat@sosw2.gniezno.pl
strona internetowa: www.sosw2.gniezno.pl
Sekretariat: tel. 061 424 57 11, fax 061 424 57 28
e-mail: sekretariat@sosw2.gniezno.pl
Księgowość: tel. 061 424 57 15
e-mail: kadry@sosw2.gniezno.pl

dyrekcja:
Dyrektor Ośrodka mgr Magdalena Wrzesińska
tel. 061 424 57 18
m.wrzesinska@sosw2.gniezno.pl


Z-ca Dyr. Ośrodka
ds. Gimnazjum nr 14 Specjalnego i Internatu
mgr Renata Kozłowska
tel. 061 424 57 14
r.kozlowska@sosw2.gniezno.pl
Z-ca Dyr. Ośrodka
ds. Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej i Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy
mgr Dorota Frątczak
tel. 061 424 57 17
d.fratczak@sosw2.gniezno.pl


Kierownik Warsztatów Szkolnych i Szkolenia Praktycznego mgr Dorota Frątczak
tel. 061 424 57 19
d.fratczak@sosw2.gniezno.pl
Główna Księgowa mgr Dorota Bartoszak
tel. 061 424 57 25

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz