Gimnazjum nr 14 - BEZPIECZNĄ SZKOŁĄ


                 

Gimnazjum nr 14 Specjalne w okresie od 15 września 2012 roku do 28 lutego 2013 roku brało udział w ogólnopolskim konkursie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń.
Przy realizacji projektu udział brali następujący nauczyciele:
Koordynator:                                    
  • Anna Kamieniarz
Osoby współodpowiedzialne:    
  • Arleta Królak
  • Szymon Robaszkiewicz
  • Ewa Walczak
Zadania, które były przedmiotem konkursu, są w naszej szkole realizowane sukcesywnie, udział w tym projekcie pomógł nam je usystematyzować i właściwie nazwać. Zdaliśmy sobie sprawę, jak wiele wyzwań stoi przed współczesną szkołą. W pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, za główny cel naszej pracy stawiamy sobie wszechstronny rozwój uczniów, zgodny z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi oraz przystosowanie ich do życia i pracy w społeczeństwie ludzi w normie intelektualnej, a więc ich rewalidacja. Pełna adaptacja wychowanka w społeczeństwie byłaby niemożliwa bez pracy nad jego uspołecznieniem. Chodzi o to, by wychowanek zrozumiał zarówno prawa rządzące życiem przyrody i społeczeństwa, jak i swoją rolę w życiu. W związku z tym zdecydowaliśmy się na udział w konkursie Bezpieczna Szkoła 2013. Mając na uwadze cele konkursu, jesteśmy zdania, iż należy uczynić wszystko, co możliwe, by nasi uczniowie czuli się członkami społeczeństwa oraz obywatelami tego kraju, w przyszłości chcącymi w pełni korzystać z praw i wypełniać obowiązki wynikające z obywatelstwa.
         Prace związane z realizacją zadań konkursowych, zostały pozytywnie ocenione przez kapitułę konkursu, czego wymiernym rezultatem jest przyznanie nam tytułu Bezpiecznej Szkoły  oraz nasze członkostwo w Ogólnopolskim Klubie Bezpieczne Szkoły.